Garantier & Service - Enskilt Avlopp

Garantier & Service på våra enskilda avlopp

Våra reningsanläggningar byggs utifrån att driftsäkerheten skall vara i toppklass med ett minimalt behov av underhåll, vi vågar därför lämna generösa produkt- och processgarantier.

Se mer information och garantier längre ner på sidan.

Kontakta oss idag

Få en gratis offert på enskilt avlopp

  Produktgaranti

  Reningsverket omfattas av en 24 månaders garanti från gällande leveransdatum omfattande material och tillverkningsfel. Detta gäller dock inte slitagedelar.

  Processgaranti

  Vi garanterar att minireningsverket har en genomsnittlig reningsgrad motsvarande ”Hög skyddsnivå” enligt HVMFS 2016:17 (Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten) när vi är klara med installationen och lämnar över anläggningen till kund.

  För att processgarantin skall gälla måste reningsanläggningen vara installerad enligt Miljöavloppets anvisningar och får inte belastas med mer, eller annan typ av, avloppsvatten än vad den är specificerad för.

  Lut, Klorin, målarfärg och aceton är exempel på kemikalier som inte får spolas ner i avloppet, vilket även gäller föremål så som bindor, tops, tamponger, pappershanddukar och liknande.

  Processgarantin gäller inte för sedvanligt slitage eller fel orsakade genom yttre åverkan, skadegörelse, markrörelser, felaktig hantering, felaktigt underhåll eller liknande.

  Processgarantin kan förlängas upp till 25 år vid tecknande av serviceavtal.

  Serviceavtal

  Vid tecknande av serviceavtal kommer vi en gång per år och säkerställer att avloppsanläggningen fungerar som den ska. Vi utför kontroll, avhjälper eventuell fel, fyller på förbrukningsmaterial och byter ut eventuella trasiga delar.

  Anläggningens garantitid är två år, men genom att teckna serviceavtal på installationsdagen förlängs garantin så länge avtalet upprätthålls, dock max 25 år.

  Första årets service ingår alltid. Vi utför denna för att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska.

  Service utförs av Avloppsservice i Sverige AB, som ingår i MILJÖAVLOPPET®.

  Läs våra nyheter
  Kontakta oss

  Final touch Mark