Policy, GDPR & Personuppgifter

2023-03-14 har följande policy upprättats för Final touch Mark AB

Syfte 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn.  

Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. Final touch behöver ha tillgång till dina personuppgifter angående,

För att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.  

 För att uppfylla lagar och skyldigheter som du eller ditt företag har gentemot t.ex. Skatteverket. 

Vid direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det. 

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiskt personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet. 

Riktlinjer 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

Namn  

Adress  

E-postadress 

Telefonnummer 

Personnummer/Organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning 

Personuppgifter i Visma (lagras endast i Visma som har särskild inloggning) 

Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster. Du samtycker till behandling genom att anlita våra  tjänster gällande redovisning, rådgivning, bokslut, lönekörning samt övriga tjänster vi tillhandahåller. När vi ingår ett avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida 

Uppgifter som vi får från offentliga register 

Uppgifter som vi får när du anlitas oss/en av våra medarbetare 

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 

Vilken information ger vi till dig? 

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången får vi dem via dig, vi informerar dig då vad vi kommer att använda dem till,  

vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller  

rättigheter. 

 Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom Final touch Mark AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

 Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

Cookies 

På webbplatsen används cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök på Webbplatsen. 

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.  

Informationen lagras i form av en cookie eller liknande fil och hjälper oss att förbättra din upplevelse av Webbplatsen genom att minska tidsåtgången. 

Genom att godkänna denna integritetspolicy och använda Webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här.  

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. 

Ansvar 

Final touch Mark AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.  

För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson,  

läs gärna https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ eller hör av dig till oss så berättar vi mera.