Enskilt avlopp Hallstahammar

Enskilt avlopp Hallstahammar – Högkvalitativ rening för din slamavskiljare

Letar du efter ett nytt och effektivt enskilt avlopp i Hallstahammar? Då kan vår avloppslösning vara det optimala valet för dig.

Med fokus på att uppnå högkvalitativ rening och miljövänlig hantering, använder vi avancerad teknik och innovativa metoder för att rena vattnet på ett effektivt sätt.

Vid hanteringen av ditt enskilda avlopp i Hallstahammar genomgår vattnet en noggrann och effektiv reningsprocess i flera steg för att säkerställa en optimal rening av ditt avloppsvatten.

Ett enskilt avlopp erbjuder inte enbart ekonomiska fördelar, utan även en kostnadseffektiv installation med minimala underhållskostnader. Dessutom kan du njuta av ett tryggt serviceavtal som sträcker sig över hela 25 år. Du kan vara säker på att funktionsgarantin gäller under hela servicetiden.

Kontakta oss idag

Få en gratis offert på enskilt avlopp

  Ekonomiska fördelar

  Letar du efter ett nytt och effektivt enskilt avlopp i Hallstahammar? Vår avloppslösning är det optimala valet för dig. Den ger ekonomiska fördelar, en kostnadseffektiv installation och minimala underhållskostnader. Dessutom erbjuder vi ett tryggt serviceavtal som sträcker sig över hela 25 år, med funktionsgaranti under hela servicetiden.

  Med vår unika avloppslösning får du kostnadsbesparingar och fördelar som andra system saknar. Du behöver aldrig byta ut polonitpåsarna, vilket sparar dig tiotusentals kronor jämfört med andra fosforfällor. Vårt serviceavtal inkluderar alla dessa fördelar utan extra kostnad eller ansträngning. Dessutom minskar underhållskostnaderna avsevärt då våra minireningsverk endast behöver tömmas på slam efter fem år.

  Så om du vill ha en kostnadseffektiv och hållbar avloppslösning, är vår unika lösning det perfekta valet. Med oss kan du spara pengar samtidigt som du får en pålitlig och långsiktig avloppslösning för dina behov.

  Steg 1

  I vårt första steg pumpas det separerade vattnet från din slamavskiljare in i vår reningsanläggning. Därefter genomgår vattnet en extra avskiljning där vi aktivt tar bort eventuellt slam som kan ha följt med. Genom att tillämpa avancerade separeringsmetoder säkerställer vi att vattnet, som fortsätter till nästa steg, är så rent som möjligt.

  Steg 2

  I det andra steget fokuserar vi på rening av BOD (syreförbrukande ämnen) i vattnet. Vi använder luftpumpar för att tillföra syre och skapa en biologisk oxidationsprocess. Mikroorganismer växer aktivt och bryter ner kolföreningarna i avloppsvattnet till koldioxid och värme. Samtidigt renas även kväve och omvandlas till kvävgas. Luften med koldioxid och kvävgas stiger upp genom vattnet i form av små bubblor och ventileras ut. För att säkerställa en högkvalitativ rening har vår reningsanläggning ett inbyggt slamstoppsskydd som effektivt renar partiklar mindre än 200 µm.

  Steg 3

  I det tredje steget fokuserar vi på aktiv rening av fosfor i vattnet. Med vår patententerade aktiva fosforfälla slipper du byta ut 500 kg filtersäckar som traditionella metoder kräver. Istället fyller vi bara på 20 kg. Fosforfällan är integrerad i vår reningsanläggning och med sina innovativa egenskaper maler den ner filtermaterialet till små beståndsdelar. Dessa beståndsdelar binder fosfatjonerna på ett betydligt effektivare sätt än traditionella passiva fosforfällor som kalkfiltersäckar, och bildar metalljonkomplex. Resultatet är imponerande med en fångst av 96% av all fosfor. Samtidigt rensas vattnet från eventuella restpartiklar och fungerar som en efterpolering för att säkerställa att vattnet blir så rent som möjligt.

  Steg 4

  I det fjärde och sista steget fokuserar vi på aktiv rening av vattnet från smittoämnen. Vi använder en unik mönsterskyddad UV-reningsmetod. Vanligtvis placeras UV-reningsutrustning endast på utgående vattenledning, vilket ger kort exponeringstid för bakterierening. Med vår mönsterskyddade UV-reningsmetod cirkulerar hela vattenvolymen i det sista steget genom UV-lampan. Detta möjliggör cirkulation av upp till 30 000 liter vatten per dygn. Som ett resultat behöver UV-lampan bara vara igång en timme per dygn och har en livslängd på över 10 år. Med vår noggranna och effektiva reningsprocess för enskilda avlopp i Hallstahammar kan du vara trygg med att vi använder de bästa metoderna och tekniken för att optimalt och miljövänligt rena ditt avloppsvatten.

  Läs våra nyheter
  Kontakta oss

  Final touch Mark